Archandělé a jejich energie

Archandělé jsou andělé s nejzářivější energií a kromě andělů, lze žádat o pomoc v běžném životě i archanděly. Já osobně jsem začala komunikovat nejprve s archandělem Michaelem a pokaždé, když jsem s ním ve spojení cítím jeho obrovskou energetickou sílu a zároveň pocit bezpečí.

 

Archanděl Michael – je vůdcem archandělů, má za úkol zbavovat Zemi od strachů.

Podpora vlastních názorů, nabytí energie a odvahy, ochrana, vyčištění prostoru, získání sebevědomí. Pomáhá při opravách elektrických a mechanických přístrojů , při opravách PC a telefonů.

Michael je neobyčejně krásný a vysoký. Často nosí u sebe meč, aby nás ochránil od strachu. Má ohnivou energii a proto se často v jeho přítomnosti potíme. V jeho energetické  přítomnosti můžeme zahlédnout záblesky modravého nebo modrofialového světla.

Michael vám rovněž řekne, jaký další krok by jste měli udělat v případě nejistého rozhodování – navádí na správnou cestu…

Archanděl Rafael –  léčitel lidí a zvířat

Pomáhá s odstraňováním návyků, léčí zrak fyzický i duchovní, pomáhá s hledáním ztracených domácích zvířat, čištění prostor, ve spolupráci s archandělem Michaelem vymýtání duchů, chrání na cestách.

V jeho přítomnosti můžete zahlédnout smaragdově zelený paprsek,

Rafaela můžete požádat o pomoci i pro někoho jiného…

Archanděl Raguel – archanděl poctivosti a spravedlnosti

Chová se jako baterie, což znamená, že vás nabije, když to potřebujete. Pomáhá s řešením hádek a konfliktů. Pomáhá s obranou lidí, se kterými se nespravedlivě zachází. Napomáhá k získání sebejistoty a sebedůvěry. Dodává sílu hlavně smolařům…

Archanděl Raziel – zná všechna tajemství vesmíru

Pomůže vám pochopit esoterické materiály a informace. S jasnovidectvím, božskou magií, s alchymií, se zjevením, s psychickými schopnostmi…

Protože jeho informace jsou důkladné, volejte ho v tichém prostředí.

Archanděl Sandalfon – spolu se svým bratrem, dvojčetem Metatronem byli jediní, kteří byli původně smrtelnými lidmi.

Jeho hlavní úlohou je přenášet lidské modlitby k Bohu, aby na ně lidé dostali odpoveď. Pomáhá s hudbou a rodičům určovat pohlaví ještě nenarozených dětí…

Archanděl Uriel – osvětluje informace, poskytuje prorocké informace a varování. Je pokládán za nejmoudřejšího anděla.

Pomáhá s alchymií, božskou magií, s klimatickými změnami na zeměkouli, s řešením problémů, s duchovním pochopením, se studiem, psaním a s počasím…

Je to učitel, který dohlíží na životní lekce. Poskytuje dodatečné informace ke kompetentním rozhodnutím.

Archanděl Zadkiel – archanděl milosrdenctví a schovívavosti

Může vám pomoci, aby jste byli milosrdní k sobě i ostatním a dokázali odpouštět. Takto je andělem léčby, který pracuje vedle archanděla Michaela na nahrazení negativních energií vírou a soucitem. Pomáhá nám vidět božské světlo v našem nitru i v nitru jiných.

Potřebujete-li si něco zapamatovat nebo najít hledanou věc, volejte Zadkiela. Pomáhá při studiu s posílením paměti.

Jste-li naštvaní, přivolejte Zadkiela, aby vám pomohl vyléčit vaše srdce a odpouštět viny viníkům…

 

 

 

 

Napsat komentář